Formularz zgłoszenia udziału w pracach nad akademickim projektem kodeksu cywilnego


Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach nad akademickim projektem kodeksu cywilnego proszone są o wypełnienie niniejszego formularza.
 
Proszę podać poprawne imię
Proszę podać poprawne nazwisko
Proszę wybrać z listy właściwą pozycję
Proszę załączyć rekomendację
W przypadku niesamodzielnych pracowników naukowych prosimy o załączenie rekomendacji kierownika Instytutu/Katedry/Zakładu.
Proszę podać poprawny ośrodek naukowy
Proszę podać poprawny adres e-mail
Podaj poprawny adres
Proszę podać specjalizację naukową
Proszę podać nr telefonu komórkowego w formacie 000-000-000
Wyrażam gotowość udziału w pracach następującego zespołu:Invalid Input
Decyzję o włączeniu do prac zespołu podejmuje kierownik zespołu.
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

Logo Stopka

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego
projektkc@uj.edu.pl