Projekt Komisji Kodyfikacyjnej

Publikujemy teksty projektu przygotowane w ramach prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego (w latach 2008 – 2015) oraz projektów przygotowanych w ramach prac nad akademickim projektem kodeksu cywilnego. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów za pośrednictwem forum.

Przejdź do forum

Projekt części ogólnej kodeksu cywilnego

Przedstawiony projekt stanowi zmodyfikowaną wersję projektu części ogólnej kodeksu cywilnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i ogłoszonego w 2008 r. (kliknij aby przejść do strony MS). W ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego IV kadencji (2011 – 2015) został powołany zespół problemowy pod kierunkiem prof. dr hab. Piotr Machnikowskiego, który od połowy 2013 r. do końca 2014 r. przygotował poprawiony projekt części ogólnej kodeksu cywilnego, uwzględniający część krytycznych uwag zgłoszonych w toku dyskusji nad projektem z 2008 r. W skład zespołu problemowego wchodzili: prof. dr hab. J. Pisuliński, dr R. Strugała, dr hab. R. Trzaskowski, prof. dr hab. F. Zoll. Projekt był przedmiotem obrad plenarnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która na posiedzeniu w dniach 22-23 stycznia 2015 r. przyjęła poprawiony projekt części ogólnej kodeksu cywilnego. Uzasadnienie projektu zostało przygotowane przez członków zespołu problemowego i nie ma charakteru oficjalnego (nie zostało przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego). Niektóre rozwiązania zawarte w projekcie zostały przedstawione na konferencji „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” zorganizowanej w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Księga I

PFD

POBIERZProjekt Komisji Kodyfikacyjnej Księga I z uzasadnieniem

PFD

POBIERZ

Logo Stopka

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego
projektkc@uj.edu.pl