Zapraszamy do udziału w konferencjach poświęconych projektowi kodeksu cywilnegoImplementacja dyrektyw 2019-770 i 771 - Projekt akademicki i uzasadnienie

Implementacja dyrektyw 2019-770 i 771 - Projekt akademicki i uzasadnienie

Publikujemy przygotowany przez środowisko akademickie projekt ustawy zmieniającej Kodeks cywilny, w której zaproponowano implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów.

Zobacz więcej

Seminarium w dniu 26 lutego 2021 r., o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy MS Teams

Seminarium w dniu 26 lutego 2021 r., o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy MS Teams

Przedmiotem trzeciego seminarium dotyczącego transpozycji do prawa polskiego dyrektywy 2019/771 o sprzedaży konsumenckiej ma być alternatywny - w stosunku do projektu ustawy przygotowanego przez MS - projekt przepisów wprowadzający zmiany do kodeksu cywilnego, które mają dostosować jego regulację do przepisów tej dyrektywy

Zobacz więcej

Seminarium w dniu 22 stycznia 2021 r., w godzinach 10.00-13.00, za pośrednictwem platformy MS Teams

Seminarium w dniu 22 stycznia 2021 r., w godzinach 10.00-13.00, za pośrednictwem platformy MS Teams

Przedmiotem pierwszego z trzech seminariów (organizowanych zdalnie) poświęconych transpozycji dyrektyw 2019/771 (nowej dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej i 2019/770 (dyrektywy o treściach cyfrowych) będą założenia systemowe transpozycji nowej dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej. W trakcie seminarium omówione zostaną trzy zagadnienia...

Zobacz więcej

Konferencja w Gdańsku w dniach 23-24 maja 2019 r.

Konferencja w Gdańsku w dniach 23-24 maja 2019 r.

Zapraszamy na kolejną konferencję w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego organizowaną w Gdańsku w dniach 23-24 maja 2019 r.

Zobacz więcej

Konferencja we Wrocławiu w dniach 25-26 października 2018 r.

Konferencja we Wrocławiu w dniach 25-26 października 2018 r.

Zapraszamy na kolejną konferencję w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego organizowaną we Wrocławiu w dniach 25-26 października 2018 r.

Zobacz więcej

Konferencja w Lublinie w dniach 10-11 maja 2018 r.

Konferencja w Lublinie w dniach 10-11 maja 2018 r.

Zapraszamy na kolejną konferencję naukową organizowaną w ramach tego przedsięwzięcia, która odbędzie się w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II, X piętro, s. C-1031, Al. Racławickie 14, Lublin) w dniach 10-11 maja 2018 r.

Zobacz więcej

Konferencja w dniu 13 października 2017 r.

Konferencja w dniu 13 października 2017 r.

Kolejna konferencja w ramach AKPC odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11B) w Katowicach w dniu 13 października (piątek) br., w godzinach 9.15 – 16.30.

Zobacz więcej

Konferencja w dniach 25-26 maja 2017 r. poświęcona propozycjom regulacji umów o świadczenie usług i umów o pośrednictwo

Konferencja w dniach 25-26 maja 2017 r. poświęcona propozycjom regulacji umów o świadczenie usług i umów o pośrednictwo

W dniach 25 i 26 maja 2017 r. w Krakowie w budynku WPiA UJ na ul. Krupniczej 33a w sali zielonej (parter) odbędzie kolejna konferencja w ramach akademickiego projektu kodeksu cywilnego poświęcona propozycjom regulacji dwóch grup umów w części szczegółowej prawa zobowiązań

Zobacz więcej

Seminarium w dniu 3 marca 2017 r. dotyczące struktury części szczegółowej prawa zobowiązań

Seminarium w dniu 3 marca 2017 r. dotyczące struktury części szczegółowej prawa zobowiązań

Seminarium odbędzie się dnia 3 marca 2017 r. w godz. 11.00 – 16.00 w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku poseminaryjnym (Collegium Iuridicum I), sala 209

Zobacz więcej

Konferencja w dniu 14 października 2016 r. „Struktura kodeksu cywilnego”

Konferencja w dniu 14 października 2016 r. „Struktura kodeksu cywilnego”

Konferencja "Struktura kodeksu cywilnego" odbędzie się 14.10.2016 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Zobacz więcej

Konferencja w dniu 29 kwietnia 2016 r. „Akademicki projekt kodeksu cywilnego”

Konferencja w dniu 29 kwietnia 2016 r. „Akademicki projekt kodeksu cywilnego”

Konferencja odbyła się w Sala A 2 w budynku WPiA Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II)

Zobacz więcej

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

Logo Stopka

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego
projektkc@uj.edu.pl