Zapraszamy do udziału w konferencjach poświęconych projektowi kodeksu cywilnegoSeminarium dotyczące struktury części szczegółowej prawa zobowiązań

Seminarium odbędzie się dnia 3 marca 2017 r. w godz. 11.00 – 16.00 w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku poseminaryjnym (Collegium Iuridicum I), sala 209


Celem seminarium będzie dyskusja nad zagadnieniem struktury części szczególnej prawa zobowiązań:

  1. Które umowy i jak powinny być regulowane w nowym kodeksie cywilnym? Czy mają być uregulowane w nowym kodeksie umowy znajdujące się obecnie poza kodeksem cywilnym, np. umowa kredytu, gwarancja bankowa? Czy powinny być uregulowane w kodeksie cywilnym tzw. umowy konsumenckie jak np. umowa kredytu konsumenckiego, umowa timshare, umowa o podróż (o imprezę turystyczną)? Które z umów nienazwanych, wyróżnianych empirycznie powinny stać się umowami nazwanymi, np. umowa dystrybucyjna, umowa franchisingu, umowa pośrednictwa?
  2. Czy należy zastosować model grupowania umów? Czy każda z grup umów ma być (musi być) poprzedzona tzw. „mikro częścią ogólną”? Jaki charakter mają mieć te „mikro części ogólne”? Czy „mikro części ogólne” dla każdej grupy umów będzie można stosować do pokrewnych umów nienazwanych?
  3. Jaki powinien być model systematyki części szczegółowej zobowiązań? Czy model tradycyjny – typologiczny (charakterystyczny dla kodyfikacji opartych na strukturze pandektowej), model problemowy, struktura lustra „Paris structure” (model otwarty), czy model mieszany (zaproponowany przez M. Pecynę i F. Zolla)?

Seminarium poprzedzać będzie konferencję poświęconą części szczegółowej prawa zobowiązań w Krakowie w dniach 25-26 maja 2017 r.

Uczestnictwo w seminarium nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Logo Stopka

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego
projektkc@uj.edu.pl