Witamy na stronie Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości prowadziła w latach 2006 - 2015 prace nad przygotowaniem projektu nowego kodeksu cywilnego, który miał w przyszłości zastąpić obowiązujący kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Wobec rozwiązania KKPC w grudniu 2015 r. prace te nie zostały zakończone przygotowaniem gotowego projektu. Założeniem i celem organizacji akademickich prac nad projektem kodeksu cywilnego jest kontynuacja procesu tworzenia nowej kodyfikacji cywilnej przez środowisko naukowe. Inauguracja tej inicjatywy miała miejsce na konferencji zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 29 kwietnia 2016 r., podczas której ukonstytuowane zostały ogólne zasady prac nad projektem oraz dokonano wyboru członków komitetów: sterującego oraz redakcyjnego.

Formularz zgłoszeniowy

 • UAM
 • UG
 • UJ
 • US
 • UW
 • UWr

  Logo Stopka

  Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego
  projektkc@uj.edu.pl